Jerozolima – Miasto z Duszą

Żydzi odwiedzający Oświęcim

Chociaż wiara nasza jest najważniejsza, to każda prawda dostarczana z wiedzy historii może odmienić nasze nastawienie. Myśląc tak o młodych Żydach udzielających się an wycieczkach do Polski i Oświęcimia, wzbudza wiele do życzenia. Młodzież żydowska najczęściej doznaje tam szoku na miejscu kiedy dowiadują się o okrucieństwie jakie dotknęło ich przodków. Turystyka żydowska aby jednak nie tylko opierała się na poznawaniu ciemnej prawdy, warto jest popracować na lepszym rozpowszechnianiu miejscowości, w których w zgodzie i spokoju mieszkali Żydzi. A tak wracając do początku, i myśląc o Żydach, którzy odwiedzają miejsce obozu koncentracyjnego jednego czy drugiego, gdzie zginęli ich bliscy z rodziny, poznają historię jaka nie pozwala im zapomnieć. Często bywają więc uprzedzeni do terenów Polski. Turyści często mogą zauważyć w Oświęcimiu na korytarzu jak wiszą zdjęcia żydowskich więźniów. Tam zdarzają się na jednej z ramek zamieszczone sztuczne kwiaty, które Żydzi z rodziny przyjeżdżają zostawić jako pamiątkę. Owy symbol jest wyrazem pamięci o bliskiej osobie.

Konfliktowe zachowanie Żydów

Dość rzadko zdarzają się narody tak inne od wszystkich reszty. Dlatego też poprzez nieciekawe nastawienie i uprzedzenia do odrębnych środowisk, wyrosły chwasty w formie nienawiści do Żydów. Był to naród przyciągającym konfliktowe akcje ze strony innych ludzi, w dodatku nie starali się pokazywać dlaczego są inni i to jeszcze bardziej zaogniało sprawę i emocje ze strony ludzi ich nienawidzących. Może gdyby byli bardziej otwartą kulturą Świat ich byłby spokojniejszy i nie taki nurtujący. Patrząc na ich zachowania we współczesnym świecie, możemy stwierdzić, że są narodem buntującym. Na pewno wiele przeszłych dramatycznych wydarzeń wpłynęło na ich podejście do obcych. Drugą rzeczą jest religia żydowska. Ich klęski z przeszłości także położyły na kolana tj. epidemie i choroby śmiertelne, czy klęski żywiołowe. Spotykały ich niepowodzenia w zamierzonych celach. Ale tak naprawdę to Żydzi temu zawinili, potem już były tylko kradzieże i napady. Wszystko to zapowiadało kolejne gorsze tragedie, palenie dzielnicy żydowskiej pod Wrocławiem. Pewnie wg nich nie tak miała wyglądać złota wolność.