Konfliktowe zachowanie Żydów

Dość rzadko zdarzają się narody tak inne od wszystkich reszty. Dlatego też poprzez nieciekawe nastawienie i uprzedzenia do odrębnych środowisk, wyrosły chwasty w formie nienawiści do Żydów. Był to naród przyciągającym konfliktowe akcje ze strony innych ludzi, w dodatku nie starali się pokazywać dlaczego są inni i to jeszcze bardziej zaogniało sprawę i emocje ze strony ludzi ich nienawidzących. Może gdyby byli bardziej otwartą kulturą Świat ich byłby spokojniejszy i nie taki nurtujący. Patrząc na ich zachowania we współczesnym świecie, możemy stwierdzić, że są narodem buntującym. Na pewno wiele przeszłych dramatycznych wydarzeń wpłynęło na ich podejście do obcych. Drugą rzeczą jest religia żydowska. Ich klęski z przeszłości także położyły na kolana tj. epidemie i choroby śmiertelne, czy klęski żywiołowe. Spotykały ich niepowodzenia w zamierzonych celach. Ale tak naprawdę to Żydzi temu zawinili, potem już były tylko kradzieże i napady. Wszystko to zapowiadało kolejne gorsze tragedie, palenie dzielnicy żydowskiej pod Wrocławiem. Pewnie wg nich nie tak miała wyglądać złota wolność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.