Pracochłonne zatrudnienie Żydów

Każdy z nas ma jakieś swoje czynności i zadania, które spełniamy każdego dnia. Nie inaczej mieli Żydzi, którzy spełniali się głównie w handlu polecając ludziom kupującym dobre produkty, po jakie potrafili sięgać nawet za granicę. Kultura żydowska opiera się więc na tym co zwykle robili jako ludzie pracowici. Ich zatrudnienie nie wiązało się z siedzeniem za biurkiem, lecz sprowadzali przyprawy, biżuterię oraz broń czy narzędzia. Żydzi nie zwalniali się od intensywnej pracy, chociaż i zdarzało im się handlować z niewolnikami, którzy charakteryzowali się zadłużeniem, dlatego stawali się właścicielami statusu dłużnika. Kultura żydowska opierała się nawet na przykrych czynach, do jakich dochodziło. Mamy tutaj na myśli sprzedawanie własnych dzieci dla pieniędzy, co było określane w hebrajskich pismach. Poza tym zatrudnienie Żydów było bardzo pracochłonne i nieraz kosztem miłości musieli zarabiać sobie na życie. Udzielali się w zastawach nieruchomości. Zawsze zależało im na dobrach należących do nich, np. znane nam polskie wsie i miejscowości.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.