Zagraniczna turystyka żydowska

Ostatnio coraz częściej zainteresowanie wśród ludzi zza granicy historią oraz miejscowościami jest dość ożywione. Chodzi tutaj o to, że organizowane są wycieczki do Polski z okazji turystycznego ruchu żydowskiego dla zwiedzania takich wiosek, w których niegdyś mieszkali Żydzi. Ciągnie ich w polskie strony, ponieważ pozostało choć niewiele to trochę pamiątek i zabytków, takich jak chociażby cmentarze żydowskie, czy elementy, przechowywane w domach kultury i w kościołach. Mało tego zagraniczna turystyka żydowska kładzie bardzo nacisk na czarną przeszłość tej narodowości z pierwszej wojny światowej, kiedy to wielu z nich zginęło w Auschwitz i Brzezince. Dodatkowo jest do zwiedzenia wiele miejsc, jako pozostałości po zniszczeniach wojennych kiedy to Żydów wyłapywano i zabierano na roboty oraz do baraków wojskowych. Kultura, sztuka i historia żydowska mają wiele ze sobą wspólnego i dlatego ludzie chcą wiedzieć dlaczego Żydzi pomieszkiwali kiedyś w Polsce. Zatem oglądamy i poznajemy niemal wszystko związane z tym narodem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.