Zajęcia Żydów, cele

Zainteresowaniem każdego jest specyficzna dziedzina, lub ta na które zna się większość społeczeństwa. Nie inaczej było u Żydów, których kultura charakteryzowała się zajmowaniem gospodarstw rolnych, codziennych domowych prac, ale również materialne rzeczy ich interesowały. Było to na przykład wyrabianie pięknego złota oraz ozdoby z tego samego metalu. Zajęcia Żydów więc możemy określić jako rzemiosło, opierające się na konkretnych specjalnościach: szewstwem piekarstwem, oraz rzeźnictwem itp. Ze względu na swoją religię żydowską ludzie ci zarządzali wieloma podwładnymi. Interesowało ich organizowanie kahały tak zwane gminy żydowskie. Poza tym Żydzi budowali cmentarze żydowskie i synagogi najczęściej z drewna, a wiemy, że była za tamtych czasów jedyna murowana. Zajęcia i cele owych Żydów opierało się również na budowaniu przyszłości dla najmłodszych pokoleń, bo zakładano kolejne szkoły oparte na ich religii i wierze żydowskiej. Później podjęto kolejne przedsięwzięcia takie jak budowanie kościołów czy łaźni.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.